Overzicht netwerken

Onze collega’s van de verschillende scholen brengen we graag met elkaar in contact.
Daarom organiseert Atrium Academy jaarlijks netwerkbijeenkomsten per groep. We wisselen
af tussen een formele en informele setting. Bekijk hieronder wanneer er voor jouw groep
een bijeenkomst is.